Fortrolighedspolitik

Vi byder dig velkommen til SlotsMegaCasino! Du er ved at læse vores privatlivspolitik, hvori vi informerer dig om de personoplysninger, vi indsamler fra dig og bruger, om og i givet fald til hvilke tredjeparter disse data videregives, hvor længe vi opbevarer dataene, og hvad rettigheder du har, hvis du ikke er enig i vores ansvarlige håndtering. Denne privatlivspolitik gælder uanset det domæne, du tilgår, din placering, systemer og enheder, der bruges (f.eks. desktop eller mobil). Hvis du efter at have læst denne fortrolighedspolitik stadig har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Den person, der er ansvarlig for databehandlingen er SlotsMegaCasino LTD GROUP

Australien: Phillip Street, Sydney, 2150

Canada: 116 Albert Street, Suite 200 & 300, Ottawa, ON, K1A 1M5

Tyskland: Königstraße 44, 70173 Stuttgart

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger af os eller om databeskyttelse generelt, kan du kontakte os på [email protected].

Hvad er personlige data?

Persondata er enhver information, der vedrører personlige eller materielle forhold, der vedrører en identificeret eller identificerbar person. Dette inkluderer for eksempel dit navn, fødselsdato, e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer samt online-id'er såsom din IP-adresse. I modsætning hertil er oplysninger af generel karakter, som ikke kan bruges til at fastslå din identitet, ikke persondata. Dette inkluderer for eksempel antallet af brugere af en hjemmeside.

Hvad er forarbejdning?

Behandling betyder enhver operation eller et sæt af operationer, der udføres på personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej. Begrebet er bredt og dækker stort set enhver håndtering af data.

Hvordan bruger vi dine personlige data?

 • I princippet vil vi kun bruge dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, især
 • EU's forordninger om privatliv og elektronisk kommunikation (“PECR”) og den generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”);
 • Australiens Privacy Act 1988 ("Privacy Act") og Spam Act 2003 ("Spam Act"); og Canadas lov om beskyttelse af personlige data og elektroniske dokumenter (“PIPEDA”) og anti-spam-lovgivning (“CASL”);
 • og kun som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Alle Personoplysninger, som vi indhenter fra dig via hjemmesiden, vil blive opbevaret lokalt og kun behandlet til de formål, der er beskrevet mere detaljeret nedenfor. Dette sker inden for rammerne af de respektive lovbestemmelser nævnt ovenfor eller kun med dit samtykke. Især behandler og indsamler vi kun personoplysninger, hvis:

 • du har givet dit samtykke,
 • dataene er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten/præ-kontraktuelle foranstaltninger,
 • oplysningerne er nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse, eller
 • dataene er nødvendige for at beskytte vores virksomheds legitime interesser, forudsat at dine interesser ikke tilsidesættes.

Vi behandler og opbevarer kun dine personoplysninger i den periode, der kræves for at opnå det respektive behandlingsformål, eller så længe der eksisterer en lovlig opbevaringsperiode (især kommerciel lovgivning og skattelovgivning). Når formålet er opnået eller opbevaringsperioden er udløbet, slettes de tilsvarende data rutinemæssigt.

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er godkendt af dig personligt. I den forbindelse indsamler og behandler vi kun de data, der er absolut nødvendige for at vedligeholde og bruge hjemmesiden. Personlige data kan indsamles på to måder, det er direkte, når du for eksempel frivilligt giver dem til os, eller automatisk, for eksempel når du installerer og bruger vores hjemmeside.

Behandling af automatisk indsamlede data

 • a) Indsamling af adgangsdata og logfiler

Vi indsamler også data om enhver adgang til vores hjemmeside. Adgangsdataene omfatter navnet på det websted, man får adgang til, fil, dato og tidspunkt for adgang, mængden af overførte data, meddelelse om vellykket adgang, browsertype og -version, brugerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte side), IP-adresse og den anmodende udbyder.

Logfiloplysninger gemmes af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. for at afklare misbrug eller svindel) i maksimalt 7 dage og slettes derefter. Data, hvis yderligere opbevaring er nødvendig til bevismæssige formål, er fritaget for sletning, indtil den respektive hændelse er endeligt afklaret. Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime interesse i at levere en tiltalende hjemmeside.

 • b) Brug af cookies

Vi bruger såkaldte cookies på vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din respektive enhed (pc, smartphone, tablet osv.) og gemmes af din browser. For yderligere information henvises til vores cookiepolitik. Retsgrundlaget for brugen af cookies er dit samtykke samt vores legitime interesse.

Databehandling, når du indsender dem til vores hjemmeside, og når du bruger vores tjenester

Når du kontakter os via vores hjemmeside eller bruger vores tjenester, indsamles og behandles nogle data af os eller på vores vegne af vores udvalgte tredjepartsudbydere.

 • a) Kontakt os

Hvis du kontakter os, behandler vi følgende data fra dig med det formål at behandle og håndtere din anmodning: fornavn, efternavn, e-mailadresse og, hvis det er relevant, andre oplysninger, hvis du har givet dem, og din besked. Retsgrundlaget for databehandlingen er vores forpligtelse til at opfylde kontrakten og/eller til at opfylde vores prækontraktuelle forpligtelser og/eller vores altoverskyggende legitime interesse i at behandle din anmodning.

 • b) Tilknyttede tilbud

Vi deltager i affiliate programmer. Tilknyttede programmer er designet til at give webstedsejere et middel til at tjene reklamegebyrer ved at annoncere og linke. Som sådan kan vores hjemmeside indeholde affiliate marketing links, hvilket betyder, at vi kan få betalt kommission for salg af de produkter eller tjenester, vi skriver om. Du vil aldrig blive opkrævet et gebyr gennem et af vores tilknyttede links, dog kan du få en rabat på de relevante affilierede tjenester, og vi vil lave en lille kommission. Vores redaktionelle indhold og håndteringen af dine personlige data er dog ikke påvirket af annoncører eller affilierede partnerskaber.

Når du klikker på et affiliate-tilbud på vores hjemmeside, vil du blive omdirigeret til den relevante partner. Vi har ingen indflydelse eller kontrol over de data, der indsamles og behandles af den relevante partner, når du bliver omdirigeret, og du kan lære mere om databehandling på den relevante partners privatlivspolitik. Brugen af omdirigeringsfunktionerne er udelukkende baseret på dit samtykke og er underlagt de relevante udbyderes privatlivspolitik.

 • c) Annoncering

I overensstemmelse med ovenstående kan annoncører og tredjeparter også indsamle oplysninger om din aktivitet på vores websted, på enheder, der er knyttet til dig, og på tredjepartswebsteder og -applikationer, der bruger sporingsteknologier. Sporingsdata indsamlet af disse annoncører og tredjeparter bruges til at bestemme, hvilke annoncer du ser både på vores websted og på tredjepartswebsteder og -applikationer.

Du kan fravælge Digital Advertising Alliance (DAA), hvis du ikke ønsker at modtage målrettet annoncering. Du kan muligvis også vælge at styre målrettet annoncering på andre websteder og platforme, som du besøger. Derudover kan du også vælge at styre målrettet annoncering, du modtager i applikationer, ved at bruge indstillingerne og kontrolelementerne på dine enheder.

 • d) Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, sender vi dig løbende information om vores tjenester. De eneste data, der kræves for at sende nyhedsbrevet, er din e-mailadresse. Vi bruger den såkaldte dobbelte opt-in-procedure til at sende nyhedsbrevet. Det betyder, at vi først sender dig et e-mail nyhedsbrev, når du udtrykkeligt har bekræftet, at du giver samtykke til at modtage nyhedsbreve. Ved at aktivere bekræftelseslinket giver du os dit samtykke.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via det link, der er angivet til dette formål i nyhedsbrevet eller ved at sende en tilsvarende besked til [email protected]. Efter afmelding vil din e-mailadresse straks blive slettet fra vores nyhedsbrevs distributionsliste. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke og vores legitime interesse.

Overførsel af personlige data

Vi vil ikke videregive eller på anden måde distribuere dine personlige data til tredjeparter, medmindre dette:

 • er nødvendig for udførelsen af vores tjenester,
 • du har givet samtykke til videregivelsen,
 • eller videregivelse af data er tilladt i henhold til relevante lovbestemmelser.

Vi er dog berettiget til at outsource behandlingen af dine personoplysninger helt eller delvist til eksterne tjenesteudbydere, der fungerer som databehandlere inden for rammerne af ovennævnte privatlivslovgivning. Eksterne serviceudbydere understøtter os fx i den tekniske drift og support af hjemmesiden, datahåndtering, levering og udførelse af tjenester, markedsføring samt implementering og opfyldelse af rapporteringsforpligtelser.

Tjenesteudbyderne bestilt af os vil dog udelukkende behandle dine data i overensstemmelse med vores instruktioner, og vi forbliver i overensstemmelse med de ovennævnte privatlivslove, der er ansvarlige for beskyttelsen af dine data. Når vi gør det, sørger vi altid for, at tjenesteudbydere bestilt af os er nøje udvalgt, følger strenge kontraktmæssige regler, tekniske og organisatoriske foranstaltninger og yderligere kontroller fra os.

Vi kan også videregive personoplysninger til tredjeparter, hvis vi er juridisk forpligtet til det, fx ved en retskendelse, eller hvis dette er nødvendigt for at understøtte strafferetlige eller juridiske undersøgelser eller andre juridiske undersøgelser eller procedurer i ind- eller udland eller for at opfylde vores legitime interesser.

Automatiseret beslutningstagning

Automatiseret beslutningstagning inklusive profilering finder ikke sted

Særlige kategoridata

Behandling af særlige kategoridata finder ikke sted.

Data om børn

Vores ydelser henvender sig til personer på 18 år og derover. Vi vil ikke bevidst indsamle, bruge eller videregive personlige oplysninger fra mindreårige under 18 år uden først at have indhentet samtykke fra en juridisk værge gennem direkte offline kontakt.

Sælg ikke

Vi sælger ikke personlige data til tredjeparter.

Dine registrerede rettigheder

I henhold til GDPR kan du udøve følgende rettigheder:

 • a) Ret til information

Du har ret til at anmode om oplysninger og/eller kopier af de personlige data, der er gemt om dig.

 • b) Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at personoplysninger vedrørende dig bliver rettet og/eller udfyldt uden forsinkelse.

 • c) Ret til at gøre indsigelse mod behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, såfremt nøjagtigheden af dataene bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen, og vi kræver ikke længere dataene, men du har brug for det for at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen.

 • d) Ret til sletning

Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige data, der er gemt af os, medmindre udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed, behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, af hensyn til offentlighedens interesse eller for påstanden, udøve eller forsvare retskrav.

 • e) Ret til information

Hvor du har udøvet retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling, vil vi underrette alle modtagere, som personoplysninger vedrørende dig er blevet videregivet til, om en sådan berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller involverer en uforholdsmæssig indsats .

 • f) Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret personoplysninger, som du har givet os, til dig eller til en tredjepart i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden ansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

 • g) Indsigelsesret

I det omfang dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til artikel 6 (1) (f) i GDPR, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 (1) i GDPR. Hvis vi behandler dine data med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på sådan markedsføring i overensstemmelse med art. 21 (2) GDPR; dette gælder også for profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring.

 • h) Ret til at trække samtykke tilbage

Du har ret til at annullere dit samtykke til indsamling af data til enhver tid med virkning for fremtiden. De data, der indsamles, indtil annulleringen træder i kraft, forbliver upåvirket. Forstå venligst, at implementeringen af din annullering kan tage lidt tid af tekniske årsager, og at du muligvis stadig modtager beskeder fra os i mellemtiden.

 • i) Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er i strid med databeskyttelsesloven, eller hvis dine databeskyttelsesrettigheder på anden måde er blevet krænket på nogen måde, kan du klage til tilsynsmyndigheden.

 • j) Automatiseret beslutningstagning inklusive profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, som har retsvirkninger for dig eller tilsvarende påvirker dig væsentligt.

I henhold til PIPEDA kan du udøve følgende rettigheder:

 • a) Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, underlagt juridiske og kontraktmæssige begrænsninger. Bemærk, at din tilbagetrækning af et sådant samtykke kan begrænse din mulighed for at få visse produkter og tjenester.

 • b) Ret til indsigt, rettelse eller sletning

Du har ret til at anmode om adgang til og få en kopi af alle dine personlige data, som vi måtte have, til at anmode om rettelse af enhver unøjagtig information vedrørende dig og til at anmode om sletning af dine personlige data under visse omstændigheder.

 • c) Ret til at indgive en klage om privatlivets fred

Du har ret til at indgive en klage til Privacy Commissioner i din bopæls jurisdiktion, hvis du mener, at Equity Insights håndtering af dine personlige data overtræder gældende lovgivning (selvom vi beder dig om at prøve at løse enhver klage hos os først).

I henhold til privatlivsloven kan du udøve følgende rettigheder:

 • a) Ret til information

Du har ret til at anmode om oplysninger og/eller kopier af de personlige data, der er gemt om dig.

 • b) Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at personoplysninger vedrørende dig bliver rettet og/eller udfyldt uden forsinkelse.

 • c) Ret til at gøre indsigelse mod behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, såfremt nøjagtigheden af dataene bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen, og vi kræver ikke længere dataene, men du har brug for det for at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen.

 • d) Ret til sletning

Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige data, der er gemt af os, medmindre udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed, behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, af hensyn til offentlighedens interesse eller for påstanden, udøve eller forsvare retskrav.

 • e) Ret til information

Hvor du har udøvet retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling, vil vi underrette alle modtagere, som personoplysninger vedrørende dig er blevet videregivet til, om en sådan berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller involverer en uforholdsmæssig indsats .

 • f) Ret til at trække samtykke tilbage

Du har ret til at annullere dit samtykke til indsamling af data til enhver tid med virkning for fremtiden. De data, der indsamles, indtil annulleringen træder i kraft, forbliver upåvirket. Forstå venligst, at implementeringen af din annullering kan tage lidt tid af tekniske årsager, og at du muligvis stadig modtager beskeder fra os i mellemtiden.

 • i) Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er i strid med databeskyttelsesloven, eller hvis dine databeskyttelsesrettigheder på anden måde er blevet krænket på nogen måde, kan du klage til tilsynsmyndigheden.

Sikkerhed

Vores databehandling er underlagt princippet om, at vi kun behandler de personoplysninger, der er nødvendige for brugen af vores tjenester. Når vi gør det, lægger vi stor vægt på at sikre, at dit privatliv og fortroligheden af alle personlige data altid er garanteret.

Alle overførte data er beskyttet af TLS-kryptering. Transport Layer Security (TLS) er en protokol, der bruges til at sikre sikker datatransmission på internettet. Her anvendes den offentlige-private nøgleprocedure. Det betyder, at data krypteret med en offentligt tilgængelig nøgle kun kan dekrypteres igen med en separat privat nøgle.

Vi bruger også tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger (TOM'er) i hele virksomheden for at beskytte de data, vi administrerer fra dig, mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller mod adgang fra uautoriserede personer.

Ikke desto mindre kan databaser eller datasæt, der indeholder personlige data, blive brudt utilsigtet eller ved uretmæssig indtrængen. Når vi bliver opmærksomme på et databrud, vil vi underrette alle berørte personer, hvis personlige data kan være blevet kompromitteret, og meddelelsen vil blive ledsaget af en beskrivelse af de handlinger, der tages for at udligne eventuelle skader som følge af databruddet. Meddelelser vil blive givet så hurtigt som muligt, hvorefter bruddet blev opdaget.

Opdatering af dine oplysninger

Hvis du mener, at de oplysninger, vi opbevarer om dig, er unøjagtige, eller at vi ikke længere har ret til at bruge dem og ønsker at anmode om berigtigelse, sletning eller indsigelse mod behandlingen af dem, bedes du gøre det ved at kontakte os. Af hensyn til din beskyttelse og beskyttelsen af alle vores brugere kan vi bede dig om at fremlægge bevis for identitet, før vi kan besvare ovenstående anmodninger.

Husk, at vi kan afvise anmodninger af visse årsager, herunder hvis anmodningen er ulovlig, eller hvis den kan krænke forretningshemmeligheder eller intellektuel ejendom eller en anden brugers privatliv. Desuden kan vi muligvis ikke imødekomme visse anmodninger om at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, især hvor sådanne anmodninger ikke ville tillade os at yde vores service til dig længere.

Sociale medier

Vi er til stede på sociale medier på baggrund af vores legitime interesse (i øjeblikket Twitter, Instagram, Facebook og Pinterest). Hvis du kontakter os via sociale medieplatforme, skal du være opmærksom på, at chathistorikken hverken kan slettes af os eller dig. Og at den relevante sociale medieplatform og vi i overensstemmelse med ovennævnte privatlivslove i fællesskab er ansvarlige for behandlingen af dine data og indgår en såkaldt fælles dataansvarlig aftale. En Joint Controller Agreement i sig selv er meget legalistisk og langvarig, men i en nøddeskal præciserer den, hvordan de medansvarlige parter vil opfylde de forpligtelser, der følger af databeskyttelseslovgivningen, der er gældende for dem. Retsgrundlaget for brugen af den relevante sociale medieplatform er vores legitime interesse, dit samtykke eller, i tilfælde af et (før)kontraktforhold med os, iværksættelsen af en kontraktlig tjeneste, hvis nogen.

Ændringer og opdateringer af privatlivspolitikken

Vi beder dig venligt at informere dig selv om indholdet af vores privatlivspolitik. Vi vil ændre privatlivspolitikken, så snart ændringer i de informationsbehandlingsaktiviteter, vi udfører, gør dette nødvendigt. Vi vil informere dig, så snart ændringerne kræver et samarbejde fra din side (f.eks. samtykke) eller anden individuel meddelelse.

Bekymringer og kontakt

Hvis du har nogen bekymringer om en mulig kompromittering af dit privatliv eller misbrug af dine personlige data fra vores side, eller andre spørgsmål eller kommentarer, eller ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til gældende love, bedes du kontakte os.

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret fredag den 28. december 2022

Forfatter: Gabe Bais

Back to top